Zahradní a lesní technika

Martin Černý - autorizovaný dealer Husqvarna

Marketingový souhlasSprávce a zpracovatel Vašich osobních údajů:
Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 27408264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206, dále jen „my“ nebo „naše společnost

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Emma Linnér (emma.linner@husqvarnagroup.com)
Koordinátor dotazů o zpracování Vašich osobních údajů: Ing. Tomáš Vajzer (gdpr.cz@husqvarnagroup.com)

MARKETINGOVÝ SOUHLAS
DLE
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 („GDPR“)

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při využívání výrobků a služeb naší Společnosti. Vaše spokojenost je pro nás prioritou a snažíme se přizpůsobovat naše produkty Vašim potřebám. K tomu využíváme osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnou právní úpravou. Protože si ceníme Vaší přízně, chceme k Vám být otevření co do způsobu zpracování Vašich osobních údajů a k jakým účelům jsou dále využívány.

Souhlasem s tímto dokumentem poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům skupiny Husqvarna, které spočívají zejména v zasílání nabídek, speciálních akcí a propagaci výrobků a služeb naší společnosti nebo 3. osoby. Váš souhlas je zcela dobrovolný a není vázán na poskytnutí našich služeb, zboží či jiného plnění. Váš souhlas také můžete kdykoli odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich údajů před odvoláním souhlasu.

„Souhlasím, aby Husqvarna Česko s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu (i) identifikačních údajů, včetně data narození (ii) kontaktních údajů, (iii) údajů získaných v souvislosti s poskytováním produktů či služeb (především vzájemnou interakcí Husqvarna Česko s.r.o. a zákazníka, případně jiným způsobem), (iv) údajů vzniklých přímo činností Husqvarna Česko s.r.o. (například vyhodnocení žádosti zákazníka, vyhodnocení podmínek pro poskytnutí slevy či jiného benefitu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji, aby společnost Husqvarna Česko s.r.o. mohla:

  • reagovat na mé zaslané dotazy a kontaktovat mě s vhodnými nabídkami;

  • nabízet mi své služby a produkty, případně služby a produkty dalších osob;

  • předávat některé mé osobní údaje v souladu s obsahem informačního memoranda.

Potvrzuji seznámení s dokumentem „Informační memorandum“ naší společnosti, dostupným také na webových stránkách naší společnosti s poučením o tom, jak společnost mé osobní údaje zpracovává, o svých právech, o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely a o tom, že aktuální znění informačního memoranda mohu kdykoli získat na webu či u autorizovaného prodejce.“

Jako subjekt osobních údajů máte zejména právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, který jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej na našich stránkách rovněž kdykoliv jednoduše odvolat. Váš souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb skupiny Husqvarna a následující 1 rok poté nebo do doby, než bude Vámi odvolán.